OM OSS

Dely er en ledende aktør i serveringsbransjen med over 20 000 gjesteopplevelser daglig, utført av våre 1500 medarbeidere fordelt på 140 restauranter og kaféer.

Vårt servicekontor er lokalisert på Lysaker Torg like utenfor Oslo, hvor vi er rundt 50 ansatte inkludert kjedestab og ledelse i de ulike datterselskapene. I starten av 2022 flytter vi til Solli Plass og blir nabo med vårt "søsterselskap" Scandza.

Vi driver sterke nasjonale merkevarer som Peppes Pizza, La Baguette, Fattigmann, Kjøkken & Kaffe, Café Opus og Little Eataly, i tillegg til internasjonale merkevarer som Starbucks® og TGI Fridays™.

I 2021 ble Umoe Restaurants AS kjøpt av Jordanes AS og vi byttet navn til Dely AS.

VISJON, VERDIER OG SAMSPILLSREGLER
(kommer snart)

MEDIEBANK
våre logoer

LEDELSEN I DELY BESTÅR AV:

Espen Hoff, CEO
Kjersti Skrefsrud, CFO
Henry Karlsen, CIO
Johanna Brügge Ludvigsen, Supply Chain direktør
Rune Sandvik, kjededirektør

I STYRET SITTER:

Stig Sunde
Jan Bodd
Karl Kristian Sunde
Valgt ansatterepresentant

67 55 55 55 • Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker • Postboks 260, 1326 Lysaker

GDPR • Varsling / Whistleblowing

© 2021 dely as