MATKVALITET

Dely sitt mål er å tilby kundene våre smakfull og bærekraftig produsert mat.

I KORTE TREKK JOBBER VI MED DETTE GJENNOM Å:

 • Alle råvarer og produkter Dely tilbyr ved våre serveringssteder skal være trygge og ha riktig produktkvalitet.
 • Dely stiller strenge krav og har utarbeidet etiske retningslinjer både for oss og våre leverandører.
 • Gjennom Innkjøpsgruppen, som er innkjøpssamarbeidet Dely deltar, har vi egne krav til leverandører i en felles produktstandard. Denne revideres årlig.

MATTRYGGHET HOS OSS OG VÅRE LEVERANDØRER:

 • Dely sine serveringssteder har gode rutiner for å sikre trygg mat i vårt system for IK-mat. Vi kontrollerer regelmessig at rutiner følges gjennom interne kontroller, og kontroller av ekstern kontrollør og Mattilsynet.
 • Dely sine leverandører skal ha et fungerende egenkontrollssystem som bygger på Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Dette er et internasjonalt system for å vurdere risiko og fare i næringsmiddelproduksjon og matsikkerhet. Våre leverandører skal være registrert/godkjent hos Mattilsynet.
 • De fleste av våre leverandører og produsenter er i tillegg sertifisert i henhold til en GFSI-godkjent sertifiseringsstandard. Dette innebærer at leverandørene og produsentene revideres årlig av et uavhengig revisjonsfirma som kontrollerer rutiner og mattrygghet.
 • Alle nye leverandører må svare ut et spørreskjema (Supplier Assessment Questionaire) for å dokumentere hvordan de sikrer mattrygghet og riktig kvalitet. Besvarelsene vurderes av Dely før leverandøren godkjennes.

BÆREKRAFT

Dely sine fokusområder og mål innenfor bærekraft (ESG)

FNs bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet.

 • Dely skal tilby gjestene våre trygg mat med god produktkvalitet.
 • I menyene våre skal gjestene også kunne velge plantebaserte produkter. Dely skal øke andelen av bærekraftig mat og retter som for eksempel er miljømerkede, samt inneholder sertifiserte produkter.
 • Dely jobber aktivt for å skape godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet.

FNs bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Dely ønsker å redusere vårt matsvinn og deltar i "Kutt Matsvinn 2030". Vi jobber aktivt med å finne ytterligere løsninger for å unngå at mat kastes som kan selges til redusert pris eller gis bort.
 • Dely vil øke andelen av kildesortert avfall.
 • Dely har erstattet engangsartikler i plast med resirkulerbare og komposterbare alternativer, og jobber kontinuerlig med ytterligere forbedringer.
 • Ved oppgradering og bygging av nye serveringsteder har vi fokus på å bruke miljøvennlige og bærekraftige materialer samt gjenbruk og reparasjon der dette lar seg gjøre.
 • Dely jobber for å øke andelen «kortreiste» produkter. Vi definerer kortreist å være innenfor Skandinavia.

FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Dely er ofte første arbeidsgiver for mange unge medarbeidere og vi rekrutterer fra mange ulike nasjonaliteter.
 • Dely vil fortsette å være en inkluderende arbeidsgiver, gi opplæring og arbeidspraksis, samt være en trygg og god arbeidsplass for våre ansatte.

FNs bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

 • Dely kartlegger ytterligere tiltak for å redusere strøm- og energiforbruk ved våre serveringssteder.
 • Dely stiller tydelige produktkrav til alle våre leverandører for å bidra til bærekraftige og trygge produkter.
 • Dely jobber aktivt med å reduserer CO2-avtrykket i forhold til reisevirksomhet, transport og mat vi tilbyr. Eksempler på dette er samarbeid med leverandører for å redusere antall leveringer, mer miljøvennlig transport og å bruke elbiler ved levering til kunde.

67 55 55 55 • Henrik Ibsens gate 60 A, 0255 Oslo

GDPR • Varsling / WhistleblowingJobbe hos oss?

© 2022 dely as