VÅRE RETNINGSLINJER

Våre etiske retningslinjer beskriver de grunnleggende prinsipper vi forventer at våre ansatte og leverandører følger. De skal rettlede oss i våre daglig valg og være grunnlaget for vår adferd slik at vi sikrer vår egen og virksomhetens integritet.

Våre etiske retningslinjer gjelder for oss alle, og det forventes at alle som representerer Dely, eller den enkelte kjede, er godt kjent med innholdet og handler i tråd med dette. Vi er sikre på at dette vil bidra til å skape en bedre hverdag for alle.

67 55 55 55 • Henrik Ibsens gate 60 A, 0255 Oslo

GDPR • Varsling / Whistleblowing

© 2022 dely as