ESG-RAPPORTERING

Dely AS er en del av konsernet Jordanes. Vi rapporterer på ESG / Bærekraft og Åpenhetsloven som en del av konsernet.

ÅPENHETSLOVEN

I juli 2022 trådte loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i kraft.

Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven er en del av bærekraft arbeidet vårt og vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger og bruker loven som et middel til forbedringer i vår verdikjede.

Konsernets redegjørelse for aktsomhetsvurdering
i henhold til Åpenhetsloven finner du HER

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med Åpenhetsloven kan du sende en mail til kvalitet@dely.no
Vi vil svare på slike informasjonskrav skriftlig, innen rimelig tid og senest innen tre uker.

ESG / BÆREKRAFT

Vi arbeider strukturert med våre bærekraftsprosjekter innenfor de tre dimensjonene av bærekraft: Miljøforhold (E), Sosiale forhold (S) og Forretningsetiske forhold (G). Det utarbeides årlig en ESG rapport for konsernet som forteller om vårt arbeid.

Se rapportering under.

Dely rapporterer årlig bærekraftstatus i konsernets ESG rapport.

67 55 55 55 • Henrik Ibsens gate 60 A, 0255 Oslo

GDPR • Varsling / WhistleblowingJobbe hos oss?

© 2023 dely as