VISJON, VERDIER OG SAMSPILLSLØFTER

Delys visjon og misjon

Grunnmuren i Dely er våre felles verdier. De gjenspeiler vår kultur og vår måte å jobbe på, og forteller oss hvordan vi skal være. Våre verdier er:

Tydelig

står for klar og direkte tale, klare og enkle budskap, klare og tydelige forventninger og krav til god atferd.

Lyttende

innebærer hos oss at vi er interessert i andres synspunkter, og at vi undersøker når vi er i tvil om hva den andre mener. Utad innebærer det at vi observerer og lytter til markedet for å sikre at vi skjønner hva de ønsker og at vi dekker deres behov.

Modig

oppfordrer til å ta beslutninger vi tror bedriften er tjent med, til å tørre å sprenge grenser, og til å teste ut og utvide eget potensiale til beste for bedriften og en selv. Vi sier det vi mener og tar den nødvendige samtalen.

Ærlig og redelig

innebærer at vi holder det vi lover hverandre, at vi følger samfunnets regler og lover for forretningsdrift og arbeidsmiljø, og at vi i all vår atferd holder oss innenfor de avtaler og instrukser som gjelder for vår forretningsdrift.

Verdiene sier hvordan vi skal være, og samspillsløfter våre sier hvordan vi skal gjøre det.
I fellesskap har alle kjedene i Dely blitt enige om hvilke samspillsløfter vi vil ha, "sånn gjør vi det hos oss":

0622_Dely_samspillslofter2_WEB

67 55 55 55 • Henrik Ibsens gate 60 A, 0255 Oslo

GDPR • Varsling / WhistleblowingJobbe hos oss?

© 2023 dely as