KVALITET OG MATTRYGGHET

Dely sitt mål er å tilby kundene våre smakfull og bærekraftig produsert mat.

I KORTE TREKK JOBBER VI MED DETTE GJENNOM:

  • Alle råvarer og produkter Dely tilbyr ved våre serveringssteder skal være trygge og ha riktig produktkvalitet.
  • Dely stiller strenge krav og har utarbeidet etiske retningslinjer både for oss og våre leverandører.
  • Gjennom INNKJØPSGRUPPEN, som er innkjøpssamarbeidet Dely deltar i, har vi egne krav til leverandører i en felles produktstandard. Denne revideres årlig.

MATTRYGGHET HOS OSS OG VÅRE LEVERANDØRER:

  • Dely sine serveringssteder har gode rutiner for å sikre trygg mat i vårt system for IK-mat. Vi kontrollerer regelmessig at rutiner følges gjennom interne kontroller, og kontroller av ekstern kontrollør og Mattilsynet.
  • Dely sine leverandører skal ha et fungerende egenkontrollssystem som bygger på Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Dette er et internasjonalt system for å vurdere risiko og fare i næringsmiddelproduksjon og matsikkerhet. Våre leverandører skal være registrert/godkjent hos Mattilsynet.
  • De fleste av våre leverandører og produsenter er i tillegg sertifisert i henhold til en GFSI-godkjent sertifiseringsstandard. Dette innebærer at leverandørene og produsentene revideres årlig av et uavhengig revisjonsfirma som kontrollerer rutiner og mattrygghet.
  • Alle nye leverandører må svare ut et spørreskjema (Supplier Assessment Questionaire) for å dokumentere hvordan de sikrer mattrygghet og riktig kvalitet. Besvarelsene vurderes av Dely før leverandøren godkjennes.

67 55 55 55 • Henrik Ibsens gate 60 A, 0255 Oslo

GDPR • Varsling / WhistleblowingJobbe hos oss?

© 2023 dely as