VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

etiskhandel_logo_no_colour_rgb

Etisk handel Norge

Dely er medlem i etisk handel Norge der vi er forpliktet til å levere en årsrapport om arbeidet med aktsomhetsvurderinger og etisk handel. Denne dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø, klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Medlemmene er forpliktet til å rapportere om hvilke utfordringer de står overfor og hvilke tiltak som gjennomføres for å håndtere utfordringene, med spesielt fokus på leverandørkjeden.

kutt matsvinn servering SORT

KuttMatsvinn2030

Dely AS kjeder deltar i et felles bransje-samarbeid i serveringsbransjen om å kutte matsvinn med 50 % innen 2030. Vi har igangsatt tiltak for å kunne bidra til å nå det overordnede målet for å nå FNs bærekraftmål.

Gronn_Punkt_logo_org

Grønt Punkt Norge

Dely AS er kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge. Dette innebærer at vi er med på å ta ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje og dermed bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Vi er med på å sikre retursystemer for alle emballasjetyper og at brukt emballasje gjenvinnes.

67 55 55 55 • Henrik Ibsens gate 60 A, 0255 Oslo

GDPR • Varsling / WhistleblowingJobbe hos oss?

© 2023 dely as